Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 20 grudnia 2011

APIS ASA NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł z pozbawieniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii M z prawem poboru, zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
APLINTER NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
COMP CMP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
EKIOSK EKS NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
MEDAPP MDA NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
NOVITUS NVS GPW Wykluczenie z obrotu akcji spółki w związku z dokonanym połączeniem spółki NOVITUS SA ze spółką COMP SA.
OEX OEX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PGMSA PMG NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii E.
ROBINSON RBS NC NWZA ws. uchylenia uchwały 4 WZA z 31 sierpnia 2011, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN i in.
STARFIT SFI NC Debiut spółki na NC.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.