Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 4 listopada 2013

MERCATOR MRC GPW Początek przyjmowania zapisów w transzy otwartej i od inwestorów instytucjonalnych.
PKPCARGO PKP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
APS APS NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ASSECOSLO ACS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GRJAGUAR GJA NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INTERFERI INF GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LAURENPES LPS NC NWZA ws. zmiany statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności.
MAXIMUS MAX NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MEDARD MRD NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do nabycia akcji własnych, zmiany statutu.
NOVAVISGR NVG GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ROBINSON RBS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania kredytowego i na ustanowienie hipoteki na nieruchomości, celem zabezpieczenia kredytu.
SPARKVC SPK NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.