Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 15 grudnia 2015

ATM ATM GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
BNPPPL BNP GPW NWZA ws. zmian Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
CTE CTE NC Przydział akcji serii D.
EGB EGB NC NWZA ws. dokonania zmian statutu, zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
ERG ERG GPW NWZA ws. zmiany uchwał nr 2, 3, 4 i 5 NWZ z 14 sierpnia 2008, zmiany uchwały nr 3 NWZ z 7 września 2011 w sprawie udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży, wyrażenia zgody na zbycie akcji spółki zależnej pod firmą BIOERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz zmiany §32 statutu.
LOKUM LKD GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 500.000 akcji serii A, 1.000.000 akcji serii B1, 1.500.000 akcji serii B2, 2.000.000 akcji serii B3, 2.500.000 akcji serii B4, 3.000.000 akcji serii B5, 4.500.000 akcji serii B6, 3.000.000 akcji serii C.
MDIENERGIA MDI GPW Początek notowań spółki SKYSTONE (SKC) pod nazwą MDIENERGIA (MDI), w związku ze zmianą firmy.
MILESTONE MMD NC Zakończenie budowy księgi popytu.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
OPENFIN OPF GPW NWZA ws. połączenia spółki Open Finance S.A. ze Spółką HB Finanse Spółka z o.o. oraz powołania członka RN.
PEP PEP GPW NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członka (członków) RN.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
WDBBU WDB NC Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
ZYWIEC ZWC GPW NWZA ws. Programu Emisji Obligacji.