Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 31 marca 2017

MILLENNIUM MIL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
AITON AIT NC Publikacja raportu za 2016 rok.
ARAMUS ARA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za 2016 rok.
BOS BOS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
DAMFINW DIN NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
EGB EGB NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ELEMENTAL EMT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
FARMACOL FCL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GCINVEST GCI NC NWZA ws. powołania nowych członków RN.
GPRE GPR GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje dla inwestorów instytucjonalnych.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
IDH IDH NC NWZA ws. zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmian statutu.
INSTALKRK INK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KGL KGL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
KONSSTALI KST GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
MANYDEV MAN GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
MERLINGRP MRG NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za 2016 rok.
MOBRUK MBR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
OPENFIN OPF GPW Zawieszenie obrotu prawami do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za 2016 rok.
PBKM BKM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
PELION PEL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 52,33 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o.
PROCAD PRD GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
ROBINSON RBS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wyrażenia zgody na sprzedaż osobie trzeciej bądź na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki, aportem, do innej spółki kapitałowej prawa handlowego, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę z członkami zarządu umów pożyczek.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
SOLAR SOL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
SYGNITY SGN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2016 roku.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy trwający od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
WERTHHOLZ WHH NC ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
WIKANA WIK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WODKAN WOD NC Publikacja raportu za 2016 rok.