Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 15 marca 2019

DINOPL DNP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
EUROCASH EUR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
AILLERON ALL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ALCHEMIA ALC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
ARCTIC ATC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ATREM ATR GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,07 zł za jedną akcję na okaziciela oraz 3,95 zł za jedną akcję imienną w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową Immobile SA.
BAHOLDING BAH GPW Wypłata II raty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2018, w wysokości 0,13 zł na akcję.
BSCDRUK BSC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
COGNOR COG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CPGROUP CPG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ENERGA ENG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks WIG20.
GEOTREKK GTK NC Publikacja raportu za 2018 rok.
GETIN GTN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
GROCLIN GCN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2018 w wysokości 0,03 zł na akcję.
INSTALKRK INK GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
JWCONSTR JWC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
KANIA KAN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MIRBUD MRB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MLPGROUP MLG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
OAT OAT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
PFLEIDER PFL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
PLAY PLY GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za 2018 rok.
R22 R22 GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SANOK SNK GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80 opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
SERINUS SEN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TORPOL TOR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
VIGOSYS VGO GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
VRG VRG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40 opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
WORKSERV WSE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
XTB XTB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.