Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 23 czerwca 2021

KRUK KRU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.
AIGAMES ALG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
AILLERON ALL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2020 oraz wypłaty na rzecz akcjonariuszy dywidendy ze zakumulowanych zysków za lata poprzednie.
AITON AIT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
APS APS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
APSENERGY APE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 r.
ASSECOSEE ASE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ASTARTA AST GPW Wypłata dywidendy 0,50 euro na akcję.
BBIDEV BBD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2020.
BIK BIK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 r.
BOS BOS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
CZTOREBKA CZT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
DEBICA DBC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ENERGOINS ENI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020r.
EUROTAX ETX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
FERRO FRO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.
FORTE FTE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
GLCOSMED GLC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok.
INC INC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
KBDOM KBD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku 2020.
LABOCANNA LCN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MANGATA MGT GPW Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.
MOONLIT MLT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020.
PLATIGE PLI NC Dzień pierwszego notowania na NC 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PLAYWAY PLW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 12,74 zł na akcję.
PRAGMAFA PRF GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku.
PROTEKTOR PRT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku.
QUANTUM QNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz wypłaty dywidendy z zysków z lat ubiegłych zgromadzonych na kapitale zapasowym.
ROBINSON RBS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SFD SFD NC Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G od inwestorów.
SPYROSOFT SPR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
TALEX TLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
TSGAMES TEN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
VAKOMTEK VKT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2020 roku.
VERCOM VRC GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
VIATRON VIA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego (pokrycia straty) za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki.
VIVID VVD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 i niepokrytej straty z lat ubiegłych.