Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 23 czerwca 2022

7LEVELS 7LV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.
ARCHICOM ARH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
DIGITREE DTR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
ELEKTROTI ELT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
EUCO EUC GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021 lub pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.
FHDOM FHD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 rok.
GALVO GAL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
GPW GPW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2021 r.
HANDLOWY BHW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 r. oraz podziału niepodzielonego zysku netto z lat ubiegłych.
INTELGSOL IGS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
PURE PUR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok 2021.
ROBINSON RBS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SOLAR SOL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
SYNERGA SNG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022.