Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 14 czerwca 2021

11BIT 11B GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
ACAUTOGAZ ACG GPW Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
AQUABB AQU NC NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
AZTEC AZC NC Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
BIOGENED BGD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2020 rok.
CYBERFLKS CBF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
EMONT ELM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
ENERGA ENG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
INTERFERI INF GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
LENA LEN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
LGTRADE LGT NC Publikacja raportu za 2020 rok.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za IV kwartał roku 2020/2021.
NESTMEDIC NST NC Dzień pierwszego notowania na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ONE2TRIBE O2T NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020.
PARCELTEC PTE NC Publikacja raportu za 2020 rok.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SONEL SON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
TARCZYNSKI TAR GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
WODKAN WOD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.