Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 15 grudnia 2017

ABCDATA ABC GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,08 zł na akcję.
APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,35 zł na akcję.
APATOR APT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
ARCTIC ATC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ARTERIA ARR GPW Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
BAHOLDING BAH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CHEMOS CHS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
CYBERFLKS CBF GPW Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
DEVELIA DVL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
GRENEVIA GEA GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
HELIO HEL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016/2017 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
INDATA IDT GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ITMTRADE ITM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
IZOBLOK IZB GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KANCELWEC KPI NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz wypłat dywidendy w latach 2018 - 2023.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
KREZUS KZS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
PBKM BKM GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PMPG PGM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy z członkiem zarządu, powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu, ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, zmiany statutu.
POLMED POM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 170.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
RANKPROGR RNK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SERINUS SEN GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TELESTR TLS NC Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
TIM TIM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TRAKCJA TRK GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
VIGOPHOTN VGO GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.285 akcji serii D oraz 8.212 akcji serii F.
XBSPROLOG XBS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,75 zł na akcję.