Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 lipca 2019

APLISENS APN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
BIOFACTOR BFC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
BOWIM BOW GPW Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
CIGAMES CIG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
COMARCH CMR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
CPGROUP CPG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MIRELF VI.
DGA DGA GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
DROZAPOL DPL GPW NWZA ws. powołania członków RN.
ENTER ENT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za 2018 rok.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
PCCEXOL PCX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 165.227 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PCM PCM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
PEPEES PPS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PRIMETECH PTH GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.
PTWP PTW NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,77 zł na akcję.
ROBINSON RBS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
ULTGAMES ULG GPW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
WAWEL WWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 25 zł na akcję.