Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 17 marca 2014

ABCDATA ABC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BBIDEV BBD GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
BENEFIT BFT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BORYSZEW BRS GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
ELKOP EKP GPW Scalenie akcji w stosunku 7:1.
FAM FAM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
FON FON GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GIGROUP GIG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
IBSM IBS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
MCLOGIC MCL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,75 zł na akcję.
OPTEAM OPM GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
PGPPOLONI PGP NC Początek notowań spółki PAKADEMIA (PAK) pod nazwą FINARCH (FAR), w związku ze zmianą firmy.
PRIMAMODA PMA GPW NWZA ws. wyboru członków RN, przyjęcia Regulaminu RN i Regulaminu WZA oraz zmiany statutu.
PROCAD PRD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
RUNICOM RUN NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
WINVEST WIS GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.