Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 14 września 2017

AIRWAY AWM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Airway Medix S.A.
AMREST EAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ATLASEST ATL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CIGAMES CIG GPW NWZA ws. powołania nowego członka RN.
DEKPOL DEK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł.
EFEKT EFK GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FEERUM FEE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
FORTE FTE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
HYDROTOR HDR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
IFSA IFR GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
KLON KLN NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
LUG LUG NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
MASTERPHA MPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ONICO ONC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 6 zł na akcję.
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PGO PGO GPW Początek notowań spółki PGODLEW (PGO) pod nazwą PGO (PGO), w związku ze zmianą firmy.
PLGROUP PLG NC NWZA ws. zmian składu RN, zmian w statucie, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, uchylenia uchwały nr 2 WZA z 21.07.2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
RYVU RVU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
XTPL XTP GPW Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 670.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 198.570 akcji serii D, 19.210 akcji serii E, 19.210 akcji serii F, 68.720 akcji serii G, 68.720 akcji serii H 10.310 akcji serii I, 5.150 akcji serii J, 10.310 akcji serii K oraz 155.000 akcji serii M.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.