Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 15 czerwca 2015

ORLEN PKN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,65 zł na akcję.
PKPCARGO PKP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,46 zł na akcję.
APSENERGY APE NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
ARTNEWS ATN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014.
ATAL 1AT GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 6.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BEST BST GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w 2014 r. oraz wyrażenia zgody na nabywanie przez członków zarządu oraz członków RN obligacji emitowanych przez spółkę lub spółki zależne.
CCS CCS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
CLOUD CLD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz zmiany składu RN.
DAMFINW DIN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DATAWALK DAT GPW Dzień pierwszego notowania na NC 220.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
EFICOM EFI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 roku.
FAM FAM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 rok.
FERRO FRO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
FOREVEREN FOR NC Publikacja raportu za 2014 rok.
GAMEDUST GDC NC Publikacja raportu za 2014 rok.
HONEYPAY HPG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
IU IUS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
KME KME NC Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
LUXIMA LUX NC Publikacja raportu za 2014 rok.
NOTORIA NTS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
OVOSTAR OVO GPW ZWZA
PCCEXOL PCX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
PEGAS PGS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. oraz wypłaty dywidendy.
PREMFOOD PFR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
REVITUM REV NC NWZA ws. powołania członków RN na nową wspólną kadencję, przyznania wynagrodzenia członkom RN, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SEAMASTER SMA NC Publikacja raportu za 2014 rok.
SELENAFM SEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.
ZPUE PUE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.