Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 stycznia 2021

AQUATECH AQT NC Początek zapisów na akcje serii D.
COGNOR COG GPW NWZA ws. zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C.
EMUZYKA EMU NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
GAMFACTOR GIF GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GRENEVIA GEA GPW NWZA ws. przyjęcia polityki dobroczynności w spółce.
ODLEWNIE ODL GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 25/2016 ZWZ z 27 kwietnia 2016 r.,umorzenia akcji własnych nabytych w celu realizacji programu motywacyjnego, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz rozpoczęcia prac nad ustaleniem zasad nowego programu motywacyjnego, związanego z nową strategią spółki na lata 2022 – 2026.
PEMANAGER PEM GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o., MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. oraz pana Tomasza Czechowicza z 15 zł na 17,65 zł za sztukę.
PROACTA PAC NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego wraz z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 15 listopada 2019 roku oraz powołania członka RN.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
ZEPAK ZEP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin.