Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 stycznia 2021

AQUATECH AQT NC Początek zapisów na akcje serii D.
CODEADDIC CDT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego wraz z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 15 listopada 2019 roku oraz powołania członka RN.
COGNOR COG GPW NWZA ws. zmiany warunków emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii C.
EMUZYKA EMU NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
FAMUR FMF GPW NWZA ws. przyjęcia polityki dobroczynności w spółce.
GAMFACTOR GIF GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ODLEWNIE ODL GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 25/2016 ZWZ z 27 kwietnia 2016 r.,umorzenia akcji własnych nabytych w celu realizacji programu motywacyjnego, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz rozpoczęcia prac nad ustaleniem zasad nowego programu motywacyjnego, związanego z nową strategią spółki na lata 2022 – 2026.
PEMANAGER PEM GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o., MCI Capital Alternatywną Spółkę Inwestycyjną S.A. oraz pana Tomasza Czechowicza z 15 zł na 17,65 zł za sztukę.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
ZEPAK ZEP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na składnikach materialnych i niematerialnych Elektrowni Konin.