Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 14 czerwca 2016

AMICA AMC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
ARAMUS ARA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
ATAL 1AT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,61 zł na akcję.
B3SYSTEM B3S GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
CASPAR CSR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
DREWEX DRE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej przez spółkę oraz dalszego istnienia spółki.
DUON DUO GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ELEKTROTI ELT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,24 zł na akcję.
EUROTAX ETX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
EXOUPOS GEU NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GEOTREKK GTK NC Publikacja raportu za 2015 rok.
IGORIA IGT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
KOMPLEKS KMS NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
KREC KRC GPW NWZA ws. wynagrodzenia dla poszczególnych członków RN nowej kadencji.
LOKATYBUD LBD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
MEDCAMP MDP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru.
MENNICA MNC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.
NETWISE NTW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
PCCINTER PCI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2015 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PEP PEP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
PFH PFH NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PRESTO PST NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
QUMAK QMK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SAPLING SAP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze nowej emisji akcji serii D i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji.
SELENAFM SEL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
UNIMA U2K GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, likwidacji kapitału rezerwowego, skupu akcji własnych oraz użycia środków z kapitału zapasowego spółki.
UNIMOT UNT NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.