Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 14 września 2012

ABCDATA ABC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
EUCO EUC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
FASING FSG GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
GETINOBLE GNB GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
GKSKAT GKS NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
HYDROTOR HDR GPW Wypłata dywidendy 1,25 zł na akcję.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
POLIMEXMS PXM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 12 500 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
XPLUS XPL NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.