Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 3 kwietnia 2014

CYFRPLSAT CPS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki, w celu zabezpieczenia spłaty finansowania dłużnego spółki.
BUDOPOL BDL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN z działalności oraz pokrycia straty za 2013r, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.
CUBEITG CTG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
IBSM IBS GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IMMOBILE GKI GPW Początek notowań spółki MAKRUM (MKM) pod nazwą IMMOBILE (GKI), w związku ze zmianą firmy.
KRKA KRK GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
NETWISE NTW NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
PCM PCM GPW Początek zapisów na akcje wśród inwestorów instytucjonalnych.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
SLR SLR NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
STALEXP STX GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.
TEXT TXT GPW Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.