Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 14 grudnia 2018

APATOR APT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,40 zł na akcję.
BSCDRUK BSC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i prawa własności znajdujących się na niej budynków).
DEBICA DBC GPW Wypłata dywidendy 6,5 zł na akcję.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. zmiany statutu.
GRODNO GRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
HELIO HEL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018.
KREDYTIN KRI GPW Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2018 r. do 30.09.2018 r.
TELESTR TLS NC Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję.
WDBBU WDB NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji serii E, 1.289.600 akcji serii F, 350.000 akcji serii G.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.227 akcji serii D oraz 5.085 akcji serii F.