Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 1 grudnia 2014

KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 87.086 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
06MAGNA 06N GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w poprzednich latach obrotowych oraz przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 30 września 2014 r.
AMICA AMC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 176.073 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
BGE BGE NC NWZA ws. zmiany statutu.
FASTFIN FFI GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
FORTUNA FEG GPW NWZA
GRODNO GRN GPW Początek budowy księgi popytu na akcje serii C wśród inwestorów instytucjonalnych.
IFSA IFR GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
INTERCARS CAR GPW NWZA ws. zmiany statutu.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
LASERMED LSR NC Scalenie akcji w stosunku 9:1.
MIESZKO MSO GPW Dzień wykupu akcji spółki przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED po cenie 3,99 zł za akcję.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 126.739 akcji zwykłych na okaziciel serii C.
PLAZACNTR PLZ GPW Pierwszy dzień notowań na GPW 282.326.831 praw poboru akcji zwykłych spółki.
PMPG PGM GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PRAGMAFA PRF GPW NWZA ws. połączenia spółek Pragma Faktoring S.A. i Pragma Faktoring S.A. Spółka Komandytowo-Akcyjna.
QUERCUS QRS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.179 akcji serii A4, 120.000 akcji serii B6 i 330.071 akcji serii B7.
QUMAK QMK GPW Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
RADPOL RDL GPW NWZA ws. połączenia Radpol S.A. i Wirbet S.A. oraz zmiany statutu.
ROBINSON RBS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup przez członka zarządu obligacji wyemitowanych przez spółkę.
RYVU RVU GPW Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy inwestorów indywidualnych.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
TAXNET TXN NC Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
TRAKCJA TRK GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.