Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 14 czerwca 2012

AFHOL AFH NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ALEJA ALS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
APIS ASA NC Publikacja raportu za 2011 rok.
APLISENS APN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
APOLONIA APO NC Publikacja raportu za 2011 rok.
AQUABB AQU NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 i wypłaty dywidendy.
ARCUS ARC GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
ASTARTA AST GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
AUTOSPA ASP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BALTICINV BCI NC Publikacja raportu za 2011 rok.
BERLING BRG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
BGE BGE NC Publikacja raportu za 2011 rok.
BLACKPOIN BPN NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
BOMI BMI GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011.
COOLMARK CLM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
DYWILAN DYW NC WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
ECNOLOGY ECN NC Publikacja raportu za 2011 rok.
EDITELPL EDL NC Publikacja raportu za 2011 rok.
EMPERIA GPW Wypłata dywidendy 56,41 zł na akcję.
ENERGOINS ENI GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
EQUITIER ETR NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
F24 F24 NC Publikacja raportu za 2011 rok.
GCINVEST GCI NC Publikacja raportu za 2011 rok.
GEOINVENT GEO NC Publikacja raportu za 2011 rok.
GREENTECH GRT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
GREMPCO GRM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
HFTGROUP HFT NC WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru.
INNOGENE IGN NC Publikacja raportu za 2011 rok.
INWAZJAPC IPC NC WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za pierwszy rok obrotowy, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru.
INWAZJAPC IPC NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
KCSP KCS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
KOMFORTKM KKM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
KOMPLEKS KMS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
KOMPUTRON KOM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrachunkowy 2011.
KORBANK KOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LAURENPES LPS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
LENTEX LTX GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
LSISOFT LSI GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 i skupu akcji własnych.
LUXIMA LUX NC Publikacja raportu za 2011 rok.
LZMO LZM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
M4B M4B NC Publikacja raportu za 2011 rok.
MBFGROUP MBF NC Publikacja raportu za 2011 rok.
MENNICA MNC GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
MEW MSA NC Publikacja raportu za 2011 rok.
MOMO MOM NC Publikacja raportu za 2011 rok.
MORIZON MZN GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty.
ORBIS ORB GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ORZBIALY OBL GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
ORZLOPONY ORL NC Publikacja raportu za 2011 rok.
PFH PFH NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
PHARMENA PHR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PHOENIX PHO NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
PLGROUP PLG NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
POLARISIT PIT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
POLFA PLF NC Publikacja raportu za 2011 rok.
POSITIVE POS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
PRAGMAFA PRF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,66 zł na akcję.
RAFAKO RFK GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
RESBUD RES GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RESBUD Sp. z o.o. i objęcia w niej 100% udziałów.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SAULETECH SLT NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
SEAMASTER SMA NC Publikacja raportu za 2010 rok.
SFD SFD NC Publikacja raportu za 2011 rok.
SLR SLR NC Publikacja raportu za 2011 rok.
SPC SPC NC Publikacja raportu za 2011 rok.
SPC SPC NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
STARHEDGE SHG GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
TAMEX TOS NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
TFONE TFO GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
TNTPROENR TNT NC Publikacja raportu za 2011 rok.
TOYA TOA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
UNFOLD UNF GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
VISION VIV NC Publikacja raportu za 2011 rok.
WASPOL WAP NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
WDX WDX GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych.
WEGLOPEX WPX NC Publikacja raportu za 2011 rok.
YARRL YRL GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
YELLOWBOS YBS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
YOSHI YOS NC Publikacja raportu za 2011 rok.