Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 13 grudnia 2019

BOGDANKA LWB GPW NWZA ws. zmiany statutu.
ERGIS EGS GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
INDYKPOL IND GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MARSOFT MAR NC Wykluczenie akcji z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za II kwartał roku 2019/2020.
NEWWORLDR NWR GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
NEXTBIKE NXB NC NWZA ws. pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego oraz zmian w składzie RN.
PROMISE PRO NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SOPHARMA SPH GPW NWZA
TIM TIM GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,80 zł na akcję.
TRAKCJA TRK GPW Ostatni dzień notowania na GPW 10.279.909 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.