Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 14 czerwca 2013

LPP LPP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych w 2008 roku, przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających spółką.
ACTION ACT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ALEJA ALS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ALUMAST ALU NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
ARTEFE NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ATMGRUPA ATG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego.
AVIAAML AAL GPW Początek zapisów na akcje dla inwestorów instytucjonalnych.
BALTICINV BCI NC Publikacja raportu za 2012 rok.
BAUMAL BAU NC Publikacja raportu za 2012 rok.
BETOMAX BTX NC Publikacja raportu za 2012 rok.
BGE BGE NC NWZA ws. zmian składu osobowego zarządu, zmian składu osobowego RN oraz zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia członkom RN.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
CCS CCS NC Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
COPERNIC CRS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DASE DFG NC Publikacja raportu za 2012 rok.
DGA DGA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012.
DOMLEK DLK NC Publikacja raportu za 2012 rok.
EASYCALL ECL NC Publikacja raportu za 2012 rok.
EDINVEST EDI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
EONET EON NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2012 roku, nabycia akcji w celu umorzenia.
FON FON GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF INVEST SA.
FORTE FTE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,95 zł na akcję.
GEOINVENT GEO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GLCOSMED GLC GPW Początek składania deklaracji nabycia akcji.
GREMPCO GRM NC Publikacja raportu za 2012 rok.
HEFAL HEF NC Publikacja raportu za 2012 rok.
HORTICO HOR NC Publikacja raportu za 2012 rok.
INTERSPPL IPO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
IZOLACJA IZO GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku za 2012 rok.
KOMPLEKS KMS NC Publikacja raportu za 2012 rok.
LZMO LZM NC Publikacja raportu za 2012 rok.
MABION MAB GPW Ostatni dzień notowań na GPW 2.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MEDAPP MDA NC Pierwszy dzień notowań na NC 32.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MINOX MNX NC Publikacja raportu za 2012 rok.
MIRBUD MRB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012.
MOLIERA2 MO2 NC Publikacja raportu za 2012 rok.
MOSTALZAB MSZ GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za 2012 rok.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
NTVSA NTV NC Publikacja raportu za 2012 rok.
OPTEAM OPM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
PHARMENA PHR GPW Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
PREMFOOD PFR NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
PROCAD PRD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012r. i wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
QUERCUS QRS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
RANKPROGR RNK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
RELPOL RLP GPW ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za 2012r.
RESBUD RES GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
RYVU RVU GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
SCOPAK SCO GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC. Wykreślenie z indeksu NCIndex.
SFD SFD NC Publikacja raportu za 2012 rok.
SHEEPYARD SHY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2012.
SYGNIS SYG NC ZWZA ws. m.in. wykorzystania zysku netto za rok 2012.
TFONE TFO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
WADEX WAX GPW Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
YAWAL YWL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Daniela Mzyka, Edmunda Mzyka, Werder Sp. z o.o., Karolinę Mzyk i Yawal SA.
ZWG ZWG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz wyrażenia zgody na przystąpienie spółki (lub spółek od niej zależnych) w charakterze udziałowca lub akcjonariusza do innej spółki lub spółek.