Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 22 czerwca 2023

08OCTAVA 08N GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
7LEVELS 7LV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
AQUAPOZ AQA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
ASSECOSEE ASE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
ATAL 1AT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.
CLNPHARMA CLN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022.
CLOUD CLD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
CORMAY CRM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych ujętej w księgach rachunkowych spółki w 2022 roku.
DECORA DCR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.
ECCGAMES ECC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
ENELMED ENE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
ENTER ENT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
ERG ERG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
FERRUM FER GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022 oraz dalszego istnienia spółki.
GRUPAREC GRC NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.
JWWINVEST JWW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
LESS LES GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji serii H, 107.097.917 akcji serii J, 2.500.000 akcji serii K, 850.000 akcji serii L, 1.561.500 akcji serii M.
MAXCOM MXC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2022 r.
MEDINICE ICE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
MINERAL MND NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.
MLPGROUP MLG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
NEPTIS YAN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2022, ustalenia dnia dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy.
NOCTILUCA NCL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.
OPTEAM OPM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
RAWLPLUG RWL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz wypłaty dywidendy.
ROBINSON RBS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
SEDIVIO SED NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
SNTVERSE SVE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
SOLAR SOL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, obejmującego okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
STANDREW STD NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022.
TARCZYNSKI TAR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
URTESTE URT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.