Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 15 czerwca 2020

7LEVELS 7LV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
BORYSZEW BRS GPW NWZA ws. połączenia Boryszew S.A. ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o.
BPC BPC NC Publikacja raportu za 2019 rok.
CANNABIS CBD NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
CENTURION CTF NC Publikacja raportu za 2019 rok.
COPERNIC CRS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EMONT ELM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
EUROTEL ETL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FALCON FLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 r.
HURTIMEX HRT NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INDOS INS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
INVENTION INM NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej.
LENA LEN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
LETUS LET NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MABION MAB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
MEDINICE ICE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
MOBRUK MBR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
NEXITY NXG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PLAYWAY PLW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
POLMAN PLM NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SCPFL SCP NC Dzień pierwszego notowania na NC 231.540 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
STALPROD STP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r.
TAMEX TOS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
UNIBEP UNI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.