Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 17 czerwca 2013

ACAUTOGAZ ACG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 zł na akcję.
AERFINANC AER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raport za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
AQUABB AQU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
ATM ATM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
CALATRAVA CTC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz zmiany przeznaczenia akcji spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.
CFSA CFS NC Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
FERRO FRO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
GANT GNT GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
GKSKAT GKS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
GLCOSMED GLC GPW Zakończenie składania deklaracji nabycia akcji.
GOTFI GTF NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2012.
GTRINITY GTY NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IMS IMS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
INTEGERPL ITG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ITMTRADE ITM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, dopuszczenia i wprowadzenia akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF, powierzenia RN zadań Komitetu Audytu.
IZOBLOK IZB GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
MABION MAB GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MOBRUK MBR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
ONICO ONC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
PEGAS PGS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012r. oraz wypłaty dywidendy.
PLATIGE PLI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
PRYMUS PRS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
SANOK SNK GPW ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.
SCOPAK SCO GPW Debiut spółki na GPW.
SERINUS SEN GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki oraz kontraktami terminowymi na akcje w związku planowanym scaleniem tych akcji.
SKYLINE SKL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2012.
SNIEZKA SKA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.
TERMOREX TRR GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
UNIBEP UNI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
XBSPROLOG XBS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.