Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 11 marca 2020

CHEMOS CHS GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
DEKTRA DKR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EFEKT EFK GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
GAMEOPS GOP GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
MOBRUK MBR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,51 zł na akcję.
PARCELTEC PTE NC NWZA ws. powołania członków RN.
PREMIUMF PMF NC Publikacja raportu za 2019 rok.
RONSON RON GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
Prudential PRU.UK LSE Publikacja raportu za 2019 rok.
RWE RWE.DE Euronext Publikacja raportu za 2019 rok.