Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 20 listopada 2013

ALEJA ALS NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
APOLONIA APO NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2012 oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku.
GOODIDEA GDI NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2012/2013.
MOBRUK MBR NC NWZA ws. powołania członków RN.
ORGANIC ORG NC Pierwszy dzień notowań na NC 298.630 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
RODAN ROD NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2012.
SFKPOLKAP SFK NC NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii C.
WIDOKEN WDK NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2012 oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.