Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 12 maja 2014

INGBSK ING GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,40 zł na akcję.
PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PKPCARGO PKP GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
8FORMULA 8FO NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, wyniku rachunku zysku i strat za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
ABCDATA ABC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ADATEX ADX NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ADUMA ADU NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ALFASTAR ALF NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ARAMUS ARA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ASSECOBS ABS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
ASSECOPOL ACP GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BANKBPH BPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BELEAF BLF NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BLOOBER BLO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BROADGATE BDG NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CLOUD CLD GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CPGROUP CPG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DATAWALK DAT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ECNOLOGY ECN NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EFICOM EFI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EKOKOGEN EKG NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ENERGA ENG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ERBUD ERB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FABRFORMY FFO NC Publikacja raportu za 2013 rok.
FMG FMG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GETIN GTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GRUPAREC GRC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HUTMEN HTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IFIRMA IFI GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zagospodarowania korekty podatku dochodowego za rok obrotowy 2008.
IMPERIO IMP GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KOFOLA KFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KORBANK KOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LENA LEN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LOGZACT LGZ NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LUXMEDTRI LXT NC NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
MAGELLAN MAG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MAGELLAN MAG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.511 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MED MED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MILKILAND MLK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MOBRUK MBR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MWTRADE MWT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,83 zł na akcję.
NEUCA NEU GPW Wypłata dywidendy 3,80 zł na akcję.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
OLYMPIC OEG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 euro na akcję.
OPENFIN OPF GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PELION PEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
POLIMEXMS PXM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RAEN RAE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
REDWOOD RWD GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
ROBYG ROB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TIM TIM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.