Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 12 maja 2014

ASSECOPOL ACP GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INGBSK ING GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,40 zł na akcję.
PEKAO PEO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PKPCARGO PKP GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
8FORMULA 8FO NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, wyniku rachunku zysku i strat za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
ABCDATA ABC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ACARTUS ACA NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ADATEX ADX NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ADUMA ADU NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ALFASTAR ALF NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ARAMUS ARA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ASSECOBS ABS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
BANKBPH BPH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BLOOBER BLO NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BLUETAX BTG NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BROADGATE BDG NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CLOUD CLD NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CPGROUP CPG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
DATAWALK DAT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EFICOM EFI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EKOKOGEN EKG NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EMCINSMED EMC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ENERGA ENG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ERBUD ERB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
FABRFORMY FFO NC Publikacja raportu za 2013 rok.
FMG FMG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GETIN GTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GRUPAREC GRC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HUTMEN HTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IFIRMA IFI GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zagospodarowania korekty podatku dochodowego za rok obrotowy 2008.
IMPERIO IMP GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
INTERSPPL IPO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KOFOLA KFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KORBANK KOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LENA LEN GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LOGZACT LGZ NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LUXMEDTRI LXT NC NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
MAGELLAN MAG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MAGELLAN MAG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 80.511 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MED MED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MILKILAND MLK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MOBRUK MBR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MWTRADE MWT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,83 zł na akcję.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
NEUCA NEU GPW Wypłata dywidendy 3,80 zł na akcję.
OLYMPIC OEG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 euro na akcję.
OPENFIN OPF GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PELION PEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
POLIMEXMS PXM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PUNKPIRAT PUN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
REDWOOD RWD GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
ROBYG ROB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TIM TIM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.