Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 19 października 2020

GTC GTC GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
PLAY PLY GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Iliad S.A.
ATM ATM GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
CFI CFI GPW NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej CFI Holding S.A."
DROP DRP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
EFEKT EFK GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3 NWZA z 02.07.2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz RN.
EFIXDM EFX NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.200 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KOFAMA KFM NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
LARQ LRQ GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MOBRUK MBR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IBM IBM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.