Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 29 czerwca 2020

GRUPAAZOTY ATT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
PKPCARGO PKP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wykazanej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku.
4MASS 4MS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
AERFINANC AER NC NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta.
AGROTOUR AGR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2019.
APS APS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AWBUD AWB GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BINARY BHX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
BNPPPL BNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
BORYSZEW BRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BRAND24 B24 GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
CANNABIS CBD NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
CARLSON CAI NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CEZ CEZ GPW ZWZA
CITYSERV CTS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,094 euro na akcję.
CLOUD CLD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
DCD DCD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EKOPOL EGH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty.
EMTASIA EMA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EMUZYKA EMU NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
ENERGA ENG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
ESHOPPING ESG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EUROSNACK ECK NC Publikacja raportu za 2019 rok.
FABRYKAKD FKD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FARM51 F51 NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
FEERUM FEE GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
GAMEOPS GOP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
GIGROUP GIG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GREMPCO GRM NC Publikacja raportu za 2019 rok.
GRENEVIA GEA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
HYDRAPRES HPS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
I2DEV I2D GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ICPGROUP ICP NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
IDEABANK IDA GPW NWZA ws. powołania niezależnych członków RN.
IDH IDH NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IMMOBILE GKI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IMMOBILE GKI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
INCANA ICA NC Publikacja raportu za 2019 rok.
INNOGENE IGN NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LENA LEN GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
LGTRADE LGT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
LUDUS LUD NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
M4B M4B NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MALKOWSKI MMA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
MEDAPP MDA NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, scalenia akcji spółki i in.
MEGARON MEG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
MENNICASK MNS NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
METROPOLIS MRS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.
MILKPOL MLP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2019 rok.
MLPGROUP MLG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 i zatwierdzenia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
MOBRUK MBR NC Wypłata dywidendy 10,25 zł na akcję.
MONNARI MON GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
NEPTIS YAN NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ORBIS ORB GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
PARTNER PRN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
PATENTUS PAT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
PBSFINANSE PBF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PEMANAGER PEM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
PHOTON PEN GPW ZWZA
PJPMAKRUM PJP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
PLGROUP PLG NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PROCAD PRD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019r.
PROMISE PRO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
PROPERTYF PLE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
REINO RNC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
ROVITA ROV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
SESCOM SES GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
SKYLINE SKL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SOLARINOV SIN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
TIM TIM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2019 roku.
VRG VRG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.