Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 listopada 2016

CARLSON CAI NC NWZA ws. zmiany uchwał nr 1 i 2 NWZ z 29 listopada 2013 roku.
EKOOZE EKE NC NWZA ws. powołania nowych członków RN w celu powiększenia składu RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K, podziału (splitu) akcji oraz zmiany statutu.
FABRITY FAB GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
JRCGROUP JRC NC Pierwszy dzień notowań na NC 15.092.694 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.
LENTEX LTX GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, wyrażenia zgody na rezygnację z nabycia akcji własnych oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
MERLINGRP MRG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MOBRUK MBR NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.
NETMEDIA NEM GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Andrzeja Wierzbę, Michała Pszczołę, Jolantę Pszczołę oraz SO SPV 56 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna.
PLASMA PSM NC NWZA ws. rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 8.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 4 NWZ z 2 października 2015 roku, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 11 NWZ z 18 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków RN VII kadencji oraz zmian w składzie RN.
PLAYWAY PLW GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
SFKPOLKAP SFK NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki, zmiany liczby członków zarządu, zmiany sposobu reprezentacji, zmiany sposobu powoływania członków RN oraz zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
Campbell Soup CPB.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.