Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 26 października 2011

KETY KTY GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ORANGEPL OPL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ATLANTAPL ATP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
IMMOBILE GKI GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu do 20% akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, zmiany wynagradzania członków RN i członków Komitetu Audytu oraz zmian w składzie RN.
INCANA ICA NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MEDICOBIO MDB NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MOBRUK MBR NC NWZA ws. przyjęcia MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, zmian w statucie.
NICOGAMES NGS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii L.
SEAMASTER SMA NC Debiut spółki na NC.
WILBO WLB GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji.
Automatic Data Processing ADP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
BMC Software BMC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Boeing BA.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ConocoPhillips COP.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Ford F.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Lockheed Martin LMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Logitech LOGI.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Sprint Corporation S.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Visa V.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.