Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 24 czerwca 2019

ADVERTIGO AVE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ALCHEMIA ALC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto Alchemia S.A. za rok 2018, podziału zysku netto Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za rok 2018, pokrycia starty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz podziału zysku netto Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 oraz podziału zysku netto Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.
ALTUS ALI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
APATOR APT GPW Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
ARTERIA ARR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
CFSA CFS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
CHERRY CHP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
CLOUD CLD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
COMECO CMC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
DAMFINW DIN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz przekazania środków z kapitału rezerwowego spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.
DGA DGA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
DIGITANET DIG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
DIGITANET DIG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 119.588 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
ENTER ENT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
ERGIS EGS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
EUROSNACK ECK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
EUROTAX ETX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
FERRO FRO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
GENOMED GEN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
GETINOBLE GNB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
HANDLOWY BHW GPW Wypłata dywidendy 3,74 zł na akcję.
ICECODE ICG NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
KINOPOL KPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
LIBET LBT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
MANYDEV MAN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
MAXCOM MXC GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
MERLINGRP MRG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
MOBRUK MBR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
MYCODERN MCD NC Publikacja raportu za 2018 rok.
OTLOG OTS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2018.
PBSFINANSE PBF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz istnienia spółki.
PCM PCM GPW Dzień wykupu akcji spółki przez PKO Leasing Spółka Akcyjna po cenie 23,75 zł za akcję.
PEKABEX PBX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PLANETB2B P2B NC NWZA ws. zmiany statutu.
POLWAX PWX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PULAWY ZAP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.
RAFAMET RAF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
RAINBOW RBW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
SAKANA SKN NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2018.
STOPKLA STK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
TALEX TLX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
ULTGAMES ULG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
UNIBEP UNI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
URSUS URS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
VOXEL VOX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
VRG VRG GPW Początek notowań spółki VISTULA (VST) pod nazwą VRG (VRG) w związku ze zmianą firmy.