Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 marca 2011

DREWEX DRE GPW NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
ELEKTROTI ELT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ESKIMOS ESK NC Publikacja raportu za 2010 rok.
EUIMPLANT EUI GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
GETIN GTN GPW WZA
GREMPCO GRM NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MIDAS MDS GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
MOBRUK MBR NC Publikacja raportu za 2010 rok.
MPLVERBUM VER NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ONICO ONC NC WZA
SCOPAK SCO GPW Debiut spółki na NC.
SYMBIO SYM NC NWZA ws. m in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.