Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 marca 2013

ASSECOPOL ACP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
01CYBATON 01C NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ABCDATA ABC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
AKCEPTFIN AFC NC NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
AQUAPOZ AQA NC NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego w celu udzielenia wsparcia finansowego, udzielenia Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wsparcia finansowego, wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Aqua Due Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy w sprawie udzielenia zabezpieczeń.
ASMGROUP ASM GPW Debiut spółki na NC.
DANKS DNS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z prawem poboru oraz zmiany statutu.
DIRECTES DES NC NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
DORADCY24 D24 NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IBSM IBS GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w Transzy Dużych Inwestorów.
LIBERTY LTG NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz pozbawienia prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MABION MAB GPW Zakończenie zapisów i wpłat na akcje serii J w transzy detalicznej.
MOBRUK MBR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
NEUCA NEU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PCHVENTURE PCV NC NWZA ws. sprawie zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
POLIMEXMS PXM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za 2012 rok.
QUANTUM QNT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
WORKSERV WSE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.