Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 31 marca 2016

INGBSK ING GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r. oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, wypłaty dywidendy za 2015 r. oraz podziału ING Securities S.A.
MILLENNIUM MIL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ASSECOSEE ASE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
BUDOPOL BDL GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
COLOMEDIC CLO NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
ELZAB ELZ GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EMCINSMED EMC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
EXCELLENC EXC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
FHDOM FHD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INDYGO IDG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
JWWINVEST JWW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MED MED NC Dzień wykupu akcji spółki przez Neuca Med Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 6,00 zł za akcję.
MENNICA MNC GPW NWZA ws. zmian i uzupełnienia składu RN, ustalenia liczebności RN VII kadencji oraz powierzenia RN funkcji Komitetu Audytu w przypadku zmniejszenia składu RN do 5 członków.
MOBRUK MBR NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
PANOVA NVA GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PRAIRIE PDZ GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
REMAK RMK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
SOHODEV SHD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
TRANSPOL TRN GPW NWZA ws. zmiany statutu.
VRG VRG GPW NWZA ws. wyboru nowego członka RN oraz zmiany uchwały nr 23/04/2012 ZWZA.