Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 15 czerwca 2021

EUROCASH EUR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.
AMICA AMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.
ATMGRUPA ATG GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
AUTOPARTN APR GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BIOMAXIMA BMX NC Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
DEKTRA DKR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
EDINVEST EDI GPW Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
GRUPAHRC HRC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
K2HOLDING K2H GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz przeniesienia kwoty 2.433.537,75 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysków za lata ubiegłe i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy z wyłączeniem akcji własnych.
MANGATA MGT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,50 zł na akcję.
MEDICALG MDG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
MLPGROUP MLG GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 1.653.384 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MOBRUK MBR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20,15 zł na akcję.
PANOVA NVA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.721 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PLAYWAY PLW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
POLWAX PWX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
SYNEKTIK SNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
THEDUST THD NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów.
TIM TIM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2020 roku oraz wypłaty dywidendy za 2020 rok.
WIRTUALNA WPL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
WORKSERV WSE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2020 roku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.