Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 16 czerwca 2021

EUROCASH EUR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.
KRUK KRU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
PZU PZU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
AQUABB AQU NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.
BIK BIK GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
CITYSERV CTS GPW Wypłata dywidendy 0,432 euro na akcję.
DEKTRA DKR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
FORTE FTE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, przeznaczenia części kapitału rezerwowego na dywidendę oraz wypłaty dywidendy.
GAMEOPS GOP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
IFIRMA IFI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
INTROL INL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.
KOMPAP KMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MADKOM MAD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020 oraz za lata poprzednie.
MANGATA MGT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,50 zł na akcję.
MAXCOM MXC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
MLPGROUP MLG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.653.384 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MOBRUK MBR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20,15 zł na akcję.
MOLIERA2 MO2 NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto otrzymanego w roku obrotowym 2020.
OZECAPITAL OZE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2020.
RAFAMET RAF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
RELPOL RLP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 r.
STARWARD STA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
STARWARD STA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
TRUEGS TGS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.