Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 22 sierpnia 2018

PKOBP PKO GPW Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. powołania członka RN.
ESSYSTEM ESS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MBFGROUP MBF NC Dzień pierwszego notowania na NC 75.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
MLPGROUP MLG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MOBRUK MBR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NOWAGALA CNG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
RADPOL RDL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
RELPOL RLP GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
UNIMOT UNT NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.