Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 22 czerwca 2020

SANPL SPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
AQUABB AQU NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019r. oraz wypłaty dywidendy za 2019r.
BLKCHNLAB BTC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
CASPAR CSR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,74 zł na akcję.
CFG CFG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
CREEPYJAR CRJ NC Publikacja raportu za 2019 rok.
EKOBOX EBX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.
FIGENE FIG NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
FOREVEREN FOR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
FORTE FTE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
GPW GPW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r.
GROCLIN GCN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HOLLYWOOD HLD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MALKOWSKI MMA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
MAXIPIZZA MXP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
MOBRUK MBR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,25 zł na akcję.
NGGAMES NGG NC Publikacja raportu za 2019 rok.
ORZLOPONY ORL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
PLAYWAY PLW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,46 zł na akcję.
SFD SFD NC NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
SFD SFD NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
VCP VCP NC Publikacja raportu za 2019 rok.