Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 lipca 2019

KRUK KRU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.
PKPCARGO PKP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ABCDATA ABC GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
ATENDE ATD GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
BRASTER BRA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.056.338 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
CASPAR CSR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
CEZ CEZ GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 24 CZK na akcję.
EKOPOL EGH NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję zwykłą i 0,09 zł na akcję uprzywilejowaną.
GENOMED GEN NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
INDOS INS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
MANGATA MGT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,50 zł na akcję.
MOBRUK MBR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,71 zł na akcję.
OPONEO.PL OPN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
PRAGMAFA PRF GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
PULAWY ZAP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,76 zł na akcję.
RYVU RVU GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
SANOK SNK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
SYNEKTIK SNT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TALEX TLX GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.