Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 9 maja 2011

SANPL SPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 zł na akcję.
AGROMA AGM NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 oraz za cały 2010 rok.
ARAMUS ARA NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ARMATURA ARM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ARTNEWS ATN NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ATLANTIS ATS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ATSENERGY ATE NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BIOMAX BIM NC Debiut spółki na NC.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DIGITREE DTR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
EGB EGB NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ELKOP EKP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
FOREVEREN FOR NC Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
IFSA IFR GPW WZA
INDATA IDT GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
KSGAGRO KSG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MAGNIFICO MGF NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MIDAS MDS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MOBRUK MBR NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MOMO MOM NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
NEWWORLDN NWN GPW Początek notowań spółki NEWWORLDR (NWR) pod nazwą NEWWORLDN (NWN). Zmiana dokonana na wniosek spółki.
NEWWORLDR NWR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych serii A.
NORDEABP NDA GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
OEX OEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PCCINTER PCI GPW WZA
PETROLINV OIL GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru.
PFLEIDER PFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
QUERCUS QRS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
ROTOPINO ROT NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
STARKDEV STR NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SYNTHOS SNS GPW WZA
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.