Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 4 września 2020

7LEVELS 7LV NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru.
AMICA AMC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.
BORYSZEW BRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CORMAY CRM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CPGROUP CPG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DOMDEV DOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,50 zł na akcję.
ERBUD ERB GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
IMPEL IPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMS IMS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
INWESTPL INW NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
KRVITAMIN KVT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zinat sp. z o.o. oraz Piotra Czachorowskiego.
MOBRUK MBR NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, zmiany kapitału zakładowego wynikającej z umorzenia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.
ROCCA RCA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
TORPOL TOR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
WASKO WAS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.