Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 września 2021

ALTUS ALI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
DBENERGY DBE NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
DEBICA DBC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,72 zł na akcję.
DOOK DOK NC Dzień pierwszego notowania na NC 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
FEMTECH FEM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
KRVITAMIN KVT GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
VOTUM VOT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
ZREMB ZRE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.

wtorek 21 września 2021

CLNPHARMA CLN GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 6.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IMS IMS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
KREC KRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.656 akcji zwykłych na okaziciela.
MERCOR MCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PEPEES PPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SKYLINE SKL GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
TARCZYNSKI TAR GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań z tytułu lub w związku z umową kredytów terminowych, kredytu odnawialnego oraz kredytów obrotowych oraz wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki przez Tarczyński S.A. dla akcjonariuszy.
VOTUM VOT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.

środa 22 września 2021

ABPL ABE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2020/2021.
ANSWEAR ANR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
ASMGROUP ASM GPW NWZA ws. odwołania oraz powołania członków RN.
CLNPHARMA CLN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
COMPERIA CPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
DELKO DEL GPW NWZA ws. zmian statutu.
FERRO FRO GPW Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
HANDLOWY BHW GPW Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
HARPER HRP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy za rok obrotowy trwający od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku.
KOMPUTRON KOM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
MENNICASK MNS NC Wypłata dywidendy 9,61 zł na akcję.
MERCOR MCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,57 zł na akcję.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
POLTRONIC PTN NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
PUNKPIRAT PUN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SELVITA SLV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

czwartek 23 września 2021

AUGA AUG GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
CIECH CIE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
FASING FSG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
INTERBUD ITB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
INTERSPPL IPO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 kwietnia 2020 roku i kończący 31 marca 2021 roku.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
MOJ MOJ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
MUZA MZA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
OPTEAM OPM GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
PGSSOFT PSW GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Xebia Consultancy Services B.V. z 15,75 zł na 18 zł za sztukę.
POLTRONIC PTN NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
PRIMAMODA PMA GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SHOPER SHO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
SKOTAN SKT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
UNIMA U2K GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
VOTUM VOT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
WIELTON WLT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
WITTCHEN WTN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
Costco Wholesale COST.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.

piątek 24 września 2021

ADIUVO ADV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
AILLERON ALL GPW NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ATMGRUPA ATG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BORYSZEW BRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BUMECH BMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
COPERNIC CRS NC NWZA ws. powołania nowego członka RN oraz odwołania członka RN.
DDISTANCE DDI NC Odstąpienie od przeprowadzenia oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
FASING FSG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 12,46 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Karbon 2 Sp. z o.o.
GAMFACTOR GIF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
GETBACK GBK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MCI MCI GPW Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MUZA MZA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
PBSFINANSE PBF GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
RESBUD RES GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ULTGAMES ULG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
WIELTON WLT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
WODKAN WOD NC Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
YOLO YOL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.

sobota 25 września 2021

LABOPRINT LAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.