ULTGAMES

Data Spółka Wydarzenie
15 listopada 2024 ULTGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2024 roku.
13 września 2024 ULTGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2024 roku.
11 czerwca 2024 ULTGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
17 maja 2024 ULTGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
19 kwietnia 2024 ULTGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
13 listopada 2023 ULTGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
15 września 2023 ULTGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
30 czerwca 2023 ULTGAMES Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
19 czerwca 2023 ULTGAMES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
16 czerwca 2023 ULTGAMES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
13 czerwca 2023 ULTGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
12 maja 2023 ULTGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
14 kwietnia 2023 ULTGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
15 listopada 2022 ULTGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
16 września 2022 ULTGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
27 czerwca 2022 ULTGAMES Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
15 czerwca 2022 ULTGAMES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
14 czerwca 2022 ULTGAMES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
3 czerwca 2022 ULTGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
17 maja 2022 ULTGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
15 kwietnia 2022 ULTGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2021 rok.
15 listopada 2021 ULTGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
24 września 2021 ULTGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
17 września 2021 ULTGAMES Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
21 czerwca 2021 ULTGAMES Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
10 czerwca 2021 ULTGAMES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
9 czerwca 2021 ULTGAMES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
31 maja 2021 ULTGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
14 maja 2021 ULTGAMES Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021 roku.
20 kwietnia 2021 ULTGAMES Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
20 listopada 2020 ULTGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
14 września 2020 ULTGAMES Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
17 lipca 2020 ULTGAMES Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
3 lipca 2020 ULTGAMES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
2 lipca 2020 ULTGAMES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
27 maja 2020 ULTGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15 maja 2020 ULTGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
16 kwietnia 2020 ULTGAMES NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków RN, ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu oraz zmiany statutu.
31 marca 2020 ULTGAMES Publikacja raportu za 2019 rok.
22 listopada 2019 ULTGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
6 września 2019 ULTGAMES Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
1 sierpnia 2019 ULTGAMES Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
30 lipca 2019 ULTGAMES Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji 800.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C, 2.500.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 230.000 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC.
5 lipca 2019 ULTGAMES Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
1 lipca 2019 ULTGAMES Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
28 czerwca 2019 ULTGAMES Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
24 czerwca 2019 ULTGAMES ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
24 maja 2019 ULTGAMES Dzień pierwszego notowania na NC 230.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2 maja 2019 ULTGAMES Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
13 marca 2019 ULTGAMES Publikacja raportu za 2018 rok.
8 stycznia 2019 ULTGAMES NWZA ws. zmian w składzie RN.
5 grudnia 2018 ULTGAMES NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki i praw do akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR.
22 października 2018 ULTGAMES Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
30 lipca 2018 ULTGAMES Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
15 czerwca 2018 ULTGAMES Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 800.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C, 2.500.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E.