TWIGONET

Data Spółka Wydarzenie
19 sierpnia 2015 TWIGONET Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego za rok 2014 oraz niewypełnieniem nałożonego na spółkę obowiązku zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą.
12 sierpnia 2015 TWIGONET NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na NC.
15 maja 2015 TWIGONET Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
23 lutego 2015 TWIGONET Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
14 listopada 2014 TWIGONET Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
15 sierpnia 2014 TWIGONET Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
27 czerwca 2014 TWIGONET ZWZA
20 maja 2014 TWIGONET Publikacja raportu za 2013 rok.
15 maja 2014 TWIGONET Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
14 lutego 2014 TWIGONET Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 TWIGONET Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
14 sierpnia 2013 TWIGONET Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 maja 2013 TWIGONET Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
14 lutego 2013 TWIGONET Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 TWIGONET Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 TWIGONET Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
15 maja 2012 TWIGONET Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
17 kwietnia 2012 TWIGONET Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
13 kwietnia 2012 TWIGONET Debiut spółki na NC.