DRUKPAK

Data Spółka Wydarzenie
26 września 2014 DRUKPAK Wykluczenie spółki z obrotu na NC na jej wniosek.
20 sierpnia 2014 DRUKPAK NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ubiegania się o wykluczenie akcji z obrotu na NC.
14 sierpnia 2014 DRUKPAK Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
21 lipca 2014 DRUKPAK Dzień wykupu akcji spółki przez Akomex Sp. z o.o. po cenie 24,95 zł za akcję.
15 lipca 2014 DRUKPAK Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
15 lipca 2014 DRUKPAK Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
7 lipca 2014 DRUKPAK NWZA ws. m.in. przystąpienia przez spółkę do umowy kredytu z dnia 14 lutego 2014 roku zawartego pomiędzy ING Bank Śląski S.A. oraz Akomex Sp. z o.o. i Akomex Plus Sp. z o.o. oraz ustanowienia wszelkich zabezpieczeń przewidzianych w umowie kredytu.
27 czerwca 2014 DRUKPAK ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
14 maja 2014 DRUKPAK Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
25 kwietnia 2014 DRUKPAK NWZA ws. zmiany uchwały Nr 17 ZWZ z dnia 25.06.2012r w sprawie Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu.
14 marca 2014 DRUKPAK Publikacja raportu za 2013 rok.
14 lutego 2014 DRUKPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
14 listopada 2013 DRUKPAK Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
4 września 2013 DRUKPAK NWZA ws. umorzenia akcji serii A, obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 78.021 zł oraz zmiany statutu.
14 sierpnia 2013 DRUKPAK Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
15 czerwca 2013 DRUKPAK Publikacja raportu za 2012 rok.
15 maja 2013 DRUKPAK Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
6 maja 2013 DRUKPAK ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
14 lutego 2013 DRUKPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
29 stycznia 2013 DRUKPAK Wypłata dywidendy 0,88 zł na akcję.
14 stycznia 2013 DRUKPAK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,88 zł na akcję.
10 stycznia 2013 DRUKPAK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,88 zł na akcję.
3 stycznia 2013 DRUKPAK NWZA ws. podziału zysku netto za okres od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r., ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
14 listopada 2012 DRUKPAK Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
14 sierpnia 2012 DRUKPAK Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
25 czerwca 2012 DRUKPAK WZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
15 maja 2012 DRUKPAK Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
4 kwietnia 2012 DRUKPAK Publikacja raportu za 2011 rok.
14 lutego 2012 DRUKPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
14 listopada 2011 DRUKPAK Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
16 sierpnia 2011 DRUKPAK Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
5 lipca 2011 DRUKPAK Wypłata dywidendy 1,19 zł na akcję.
20 czerwca 2011 DRUKPAK Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,19 zł na akcję.
16 czerwca 2011 DRUKPAK Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,19 zł na akcję.
20 kwietnia 2011 DRUKPAK Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
25 marca 2011 DRUKPAK WZA
9 marca 2011 DRUKPAK Publikacja raportu za 2010 rok.
14 lutego 2011 DRUKPAK Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
26 stycznia 2011 DRUKPAK Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
25 stycznia 2011 DRUKPAK Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
23 stycznia 2011 DRUKPAK Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
20 grudnia 2010 DRUKPAK Debiut spółki na NC.