Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 17 sierpnia 2015

01CYBATON 01C NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ALCHEMIA ALC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ALUMETAL AML GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CAPITAL CPA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CORMAY CRM GPW Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii K.
EKOKOGEN EKG NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LAURENPES LPS NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LOYD LYD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
MDIENERGIA MDI GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, C i D oraz pozbawienia prawa poboru tych akcji, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
PAMAPOL PMP GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna.
PEKABEX PBX GPW Ostatni dzień notowania na GPW 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PRESTO PST NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
PROLOG PRL NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,71 zł na akcję.
PULAWY ZAP GPW NWZA ws. zmiany statutu.
TAXNET TXN NC NWZA ws. zwiększenia ilości członków RN do 7 osób, zmian w składzie RN oraz obowiązku pokrycia kosztów zgromadzenia.
VARSAV VAR NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
VELTO VEL NC Pierwszy dzień notowań na NC 26.700.000 akcji serii C i 106.800.000 akcji serii D.