Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 7 sierpnia 2012

AGROTON AGT GPW WZA
EKANCELAR EKA GPW Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EKOBOX EBX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
GEOTREKK GTK NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GRODNO GRN GPW Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
KERDOS KRS GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii G i pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia prawa poboru akcji serii G oraz zmiany statutu.
KREDYTB KRB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LUG LUG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
MAGNIFICO MGF NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MALKOWSKI MMA NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
MERLINGRP MRG NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
NORDEABP NDA GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
OEM OEM NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
OXYGEN OXY NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PLANETINN PIG NC Debiut spółki na NC.
PULAWY ZAP GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez Synthos SA.
SCANMEDMM SCM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
SWIECIE MSC GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
WODKAN WOD NC Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Xstrata XTA.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.