Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 27 grudnia 2012

BRASTER BRA GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EMPORIUM EMR NC WZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D (subskrypcja prywatna).
KERDOS KRS GPW NWZA ws. powołania członka RN i zmiany statutu.
MEDIATEL MTL GPW NWZA ws. zatwierdzenia członka RN dokooptowanego przez RN, wyrażenia zgody na wniesienie przedsiębiorstwa spółki aportem do spółki „ELTERIX” S.A. tytułem pokrycia akcji w podwyższony kapitale zakładowym spółki „ELTERIX” S.A. oraz w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki i zmiany statutu.
METAVERSUM MET NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
PULAWY ZAP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,40 zł na akcję.
RUNICOM RUN NC NWZA ws. zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.